Kontakt

IMG Zagreb
Prigornica 2
10000 Zagreb
tel: +385 1 3491 093
tel: +385 1 3491 650
fax: +385 1 3491 093
Žiro račun: 2360000-1100903147
JMBG: 0709967330174

ISO 9001:2000 1988-2008 IMG